Het jaar 2004 stond in het teken van schildpaddenbescherming in Vietnam. In het kader van de jaarlijkse beschermingsprojecten brachten de NSV-leden 2450 euro bij elkaar voor dit project. Van dat geld werd een broed- en opkweekruimte ingericht in het Turtle Conservation Centre in het Cuc Phuong Nationaal Park in Vietnam. Door heel secuur en gericht met de sponsorgelden om te gaan en alleen dat te kopen dat nodig is en door een regelmatig contact tussen de NSV Turtle Conservation Officer en TSA Azië coördinator Doug Hendrie, zijn de NSV-gelden uiterst goed besteed.

Het Cuc Phuong Turtle Conservation Centre in Vietnam – voortgangsrapportage


Het jaar 2004 stond in het teken van schildpaddenbescherming in Vietnam. In het kader van de jaarlijkse beschermingsprojecten brachten de NSV-leden 2450 euro bij elkaar voor dit project.Van dat geld werd een broed- en opkweekruimte ingericht in het Turtle Conservation Centre in het Cuc phuong Nationaal Park in Vietnam. Eerder werd hierover bericht in Trionyx 1(5) (Zwartepoorte, 2003) en 2(3) (Zwartepoorte, 2004). Door heel secuur en gericht met de sponsorgelden om te gaan en alleen dat te kopen dat nodig is en door een regelmatig contact tussen de NSV Turtle Conservation Officer en TSA Azië coördinator Doug Hendrie, zijn de NSV-gelden uiterst goed besteed. In 2003 en 2004 is de broedruimte geschikt gemaakt voor het incuberen van eieren van Annam beekschildpad (Mauremys annamensis), de doornschildpad (Pyxidea mouhotii), de grote moerasschildpad (Heosemys grandis), de waterdoosschildpad (Cuora galbinifrons) en de geelkoplandschildpad (Indotestudo elongata). Zoals eerder vermeld, zijn voor soorten als Pyxidea mouhotii en Mauremys annamensis in de verblijven zelf betere voorzieningen aangebracht voor het leggen van eieren die het mogelijk maken de eieren onder natuurlijke omstandigheden te laten uitkomen. Het zijn immers inheemse soorten. Ter voorkoming dat de eieren worden opgegeten door ratten en andere kleine roofdieren worden nesten met korven afgeschermd.

De kweek met Indotestudo elongata is erg succesvol. De jongen worden het eerste jaar binnen grootgebracht en vervolgens in buitenverblijven ondergebracht. Dit laatste bleek niet probleemloos; een aantal jongen overleefde de verhuizing niet. Ook de grote aantallen jongen van de bovengenoemde soorten (samen goed voor ca. 200 jongen) heeft geleid tot ruimtegebrek. De verschillende problemen in ogenschouw genomen, wordt met geld uit andere sponsorbronnen een tweede broedruimte gebouwd. In het bestaande gebouw waarin is ondergebracht de administratie, keuken en voedselopslag zal een ruimte worden ingericht voor de opkweek van jonge landschildpadden om die langer binnen groot te krijgen, en in een aparte ruimte in de onlangs afgebouwde nieuwe broedruimte wordt een ruimte ingericht voor het opkweken van water- en moerasschildpadden. Deze ruimte zal 5 x 3,5 meter zijn, waarin o.a. wasbakken voor het schoonmaken van bakken, wateropslag en gereedschappen. Hier zullen ca. 200 jonge schildpadden kunnen worden ondergebracht.


In 2004 was door de NSV het eerste bedrag overgemaakt, waarvan de eerste broedruimte is gerealiseerd. Door nagekomen giften bleek nog een bedrag van 1000 euro beschikbaar. Voor dit bedrag zijn o.a. gekocht een airconditioner om tijdens de piek van de zomer de temperatuur geschikt te houden en een aantal dataloggers en hygrometers. De dataloggers zullen worden gebruikt om van de in het Cuc phuong Nationaal Park uitgezette Pyxidea mouhotii de verblijf/rustplaatsen de temperatuur en vochtigheid van die plekken te registreren.

Met de bovengenoemde vijf soorten zijn de kweekresultaten uiterst goed. Zo goed zelfs dat voor Heosemys grandis de kweek beperkt moet worden. Destijds is gekozen de vijf soorten als doelsoorten aan te merken aangezien Heosemys grandis een goede vertegenwoordiger leek uit het gebied waar veel van de in het TCC aanwezige in beslag genomen dieren vandaan komen, nl. Zuidoost-Azië. De andere vier in Vietnam voorkomen soorten zijn mogelijk op langere termijn goede kandidaten om de nakweek ervan in Vietnam zelf te herintroduceren.Natuur- en soortenbehoud zijn in de regio nog in een beginstadium. De lokale bevolking zal ook bij schildpaddenbescherming moeten worden betrokken. Op dit gebied wordt door de Vietnamese echtgenote van Doug Hendrie veel gedaan aan bewustwording door middel van lessen op scholen, rondleidingen in het schildpaddencentrum, het maken van posters en ander PR-materiaal. Algemeen genomen kan worden gesteld dat m.b.t schildpaddenbescherming men in Vietnam op de goede weg is.

De samenwerking met organisaties op het gebied van schildpadbescherming in de wereld en TSA coördinator Doug Hendrie, die Hanoi/Vietnam als thuisbasis heeft, is de laatste jaren steeds verder verbeterd hetgeen er o.a. ook toe heeft geleid dat de NSV-gelden uiterst goed zijn besteed. Tevens mag de NSV er trots op zijn in Vietnam een kweekruimte voor schildpadden te hebben gerealiseerd en hiermee een bijdrage heeft geleverd aan schildpaddenbescherming.

Henk Zwartepoorte,
NSV Turtle Conservation Officer

Ga naar boven