Arco-Nepal

Inleiding
ARCO-Nepal (Amphibian and Reptile Conservation of Nepal) houdt zich bezig met de verspreiding van herpetologische kennis. Een van de kerntaken is het vergroten van kennis over de biologie, systematiek en bescherming van amfibieën en reptielen in Nepal, in het bijzonder de bescherming van schildpadden die bedreigd worden met uitsterven. De naam en het symbool van deze beschermingsvereniging gebruikt een Engelse afkorting om de officiële taal van Nepal te gebruiken en te benadrukken dat internationale samenwerking gezocht wordt. ARCO betekend ook 'de boog', in dit geval een regenboog die als symbool staat voor de natuur, omgeving en ecologie en die de inspanningen overbrugt en beschermt. Het hoofddoel van ARCO is het ondersteunen van een schildpaddenbeschermingsproject dat is goedgekeurd door de Nepalese overheid in januari 1997.

Naast de oprichting en realisatie van dit beschermingsproject is er een grote behoefte aan het registreren van de grotendeels nog niet onderzochte amfibieën- en reptielenfauna van Nepal. De vereniging ARCO-Nepal probeert de interesse rond de actuele problemen en de geplande zaken te vergroten. Lezingen, evenementen en publicaties informeren leden maar ook niet-leden over de beschermingsmaatregelen, alsmede over de laatste wetenschappelijke resultaten aangaande de herpetologie van Nepal. Schildpaddenbescherming vraagt om veel idealisme en inzet. Een onderdeel van het public relations-werk bestaat uit het leveren van een bijdrage over het project in een tentoonstelling “Das andere Nepal” in het Fuhlrott Museum in Wuppertal (Duitsland). Recentelijk is er ook een boek uitgebracht met de titel Amphibians and reptiles of Nepal, een uitgebreid werk waarin vijftig soorten amfibieën en 130 reptielensoorten worden behandeld. Vele tekeningen, foto’s en illustraties verduidelijken de geboden informatie.

Schildpadden in Nepal
In Nepal komt een groot aantal schildpadsoorten voor, waaronder Indotestudo elongata, Melanochelys trijuga, Melanochelys tricarinata, Morenia petersi, Khachuga dhongoka
Pangshura flaviventris, Kachuga tecta, Pangshura smithii, Lissemys punctata, Chitra indica, Aspideretes gangeticus en Aspideretes hurum. Aan de lijst met schildpadden zijn zelfs pas in 2001 toegevoegd Cyclemys oldhamii en Pangshura tentoria circumdata, waargenomen door de medewerkers van ARCO-Nepal. Deze soorten worden ernstig bedreigd door vervuiling van het vloedsysteem door industrie en gemeenschappen, ontbossing van de levensgebieden van de schildpadden, stuwdammen die na de moesson de terugkeer van schildpadden naar de oorspronkelijke levensgebieden voorkomen, et cetera. Deze problemen gelden overigens ook voor de Gangesgaviaal en Gangesdolfijn. Schildpadden dienen ook als voedsel voor de arme Nepalese bevolking. Verder worden er touristensouvenirs van gemaakt. Er is een levendige illegale handel over de meest open grenzen van Nepal naar Bangladesh, India of China. Dankzij ARCO-Nepal zijn de eerste nationale beschermingsmaatregelen genomen voor de schildpadden van Nepal.

Het NSV-natuurbeschermingsproject 2003
Dit jaar heeft de NSV een project van ARCO-Nepal gekozen als natuurbeschermingsproject. Het project bestaat uit de realisatie van kweek- en huisvestingsvijvers in twee nationale parken. In het Koshi Tappu Wildlife reservaat worden twee vijvers gerealiseerd met omheining. Deze vijvers zijn gepland naast het bezoekersinformatiecentrum. De realisatie van vijvers in het Bardia Nationale Park is gepland, maar de uitvoering is in afwachting. Uw bijdrage is goed besteed en zal de schildpadden in Nepal zeker ten goede komen.

Ga naar boven