Op 4 oktober 2003 brachten ruim 50 NSV leden een bezoek aan het Internationale Zentrum für Schildkrötenschutz in de Allwetterzoo van Münster. Dit centrum heeft tot doel ernstig bedreigde schildpaddensoorten te behoeden voor uitsterven door ze onder optimale omstandigheden te huisvesten en hun voorplanting te bevorderen. Op deze wijze wordt geprobeerd een gezonde populatie in gevangen te krijgen.

Verslag bezoek IZS te Münster

Op 4 oktober 2003 brachten ruim 50 NSV leden een bezoek aan het Internationale Zentrum für Schildkrötenschutz in de Allwetterzoo van Münster. Dit centrum heeft tot doel ernstig bedreigde schildpaddensoorten te behoeden voor uitsterven door ze onder optimale omstandigheden te huisvesten en hun voorplanting te bevorderen. Op deze wijze wordt geprobeerd een gezonde populatie in gevangen te krijgen.

De eerste plannen voor het project stammen uit 1997.Toch verstreek er nog enige tijd voordat in 2001 de eerste paal werd geslagen voor een speciaal gebouw om het centrum te huisvesten. Bij de bouw is alles afgestemd op het zo optimaal mogelijk houden van schildpadden door rekeningen te houden met zonlicht, ruimte en de noodzakelijke temperatuur. In september 2003 vonden de eerste dieren eindelijk hun onderkomen in het nieuwe verblijf. Tot op heden heeft het project al meer dan 750.000 euro gekost.

Het doel van ons bezoek was tweeledig. Enerzijds was het doel een cheque ter waarde van 2.700 euro te overhandigen. Dit geld is door NSV leden speciaal ingezameld voor dit project. Anderzijds werd de leden de mogelijkheid geboden om achter de schermen van het centrum te kijken in de ruimte waar de bedreigde schildpadden gehouden worden. In deze ruimte kunnen normale bezoekers niet komen. Zij kunnen louter door grote ramen een blik te werpen in deze ruimte. Toegang zit er voor hen dus niet in. Doordat wij wel dicht bij de verblijven mochten, kon tot in detail bekeken worden hoe de dieren gehuisvest waren en op welke manieren de huisvesting van de dieren geoptimaliseerd was. Uiteraard konden ook de bijzondere dieren in detail bestudeerd worden. Zij sloegen ons bezoek dan ook met de nodige interesse gade.


Het centrum zag er degelijk en verzorgd uit, ondanks dat de bouw nog niet helemaal afgerond was en de inrichting nog niet helemaal finaal was. Er waren twee ruimtes voor de verblijven van de dieren en een grote ruimte ter educatie van de bezoekers. De verblijven van de dieren waren voldoende ruim en aan hun specifieke leefomstandigheden aangepast. Het was indrukwekkend om zoveel bedreigde schildpaddensoorten bij elkaar te zien. Uiteindelijk zullen ruim twintig ernstige bedreigende schildpaddensoorten een onderkomen krijgen in het centrum. Ten tijde van ons bezoek waren reeds 15 soorten aanwezig. Zelfs viel al nakweek te bewonderen van enige soorten. Kortom het geïnvesteerde geld is zeker goed besteed. Voor de toekomst kan dan ook veel verwacht worden van het centrum.

Paul van Sloun

Ga naar boven