Kinosternon vogti (2019-2020)

 Het NBSV-natuurbeschermingsproject van 2019-2020 draagt bij aan de bescherming van de pas in 2018 beschreven modderschildpad Kinosternon vogti uit het westen van Mexico. Deze soort, waarvan de mannetjes een heel kenmerkend knalgeel neusschild hebben, is waarschijnlijk de kleinste waterschildpadsoort ter wereld is. Ze zijn alleen bekend van een heel klein leefgebied in Mexico. Helaas ligt precies in dit kleine gebied een grote toeristische badplaats: Puerto Vallarta. De stedelijke ontwikkeling in dit gebied gaat snel en het leefgebied van de kleine modderschildpad is al ernstig veranderd.

 

Om deze reden is de soort op het moment van ontdekken waarschijnlijk gelijk al zeer ernstig bedreigd – er is maar een handvol individuen bekend, en er is nog bijna niks bekend over hoe ze leven! Vragen als waar ze heel precies voorkomen, wat ze doen in de droge tijd (als hun poelen opdrogen), wat ze eten, waar ze hun eieren leggen…die moeten allemaal nog beantwoord worden. Zonder deze kennis is het niet mogelijk om de schildpad goed te kunnen beschermen.

 

De Universiteit van Guadalajara doet onderzoek aan Kinosternon vogti, en de NBSV ondersteunt dit onderzoek donaties van haar leden. De NBSV is zelfs de eerste organisatie die de universiteit ondersteunt: een fantastische kans om samen écht wat te betekenen en hopelijk een soort voor uitsterven te behoeden.

 

Uw bijdrage aan het Kinosternon vogti-project werd erg op prijs gesteld! Donaties zijn afgesloten.

vogti2

Foto: Job Stumpel

Lees meer: Kinosternon vogti (2019-2020)

Wat ligt daar nou op de deurmat?

Wat ligt daar nou op de deurmat? De Trionyx! Dat is een verrassing zo vlak voor de paasdagen!

De Trionyx nummer 2 maart-april 2019 valt hopenlijk bij alle leden nog voor de Pasen door de brievenbus. Lukt dat de verzender niet dan komt hij zeker na de Pasen.

Op de foto's alvast een voorproefje van de inhoud. 

IMG 6928   IMG 6936

 

Tips voor nieuwe beschermingsprojecten 2020 welkom!

Een doelstelling van de vereniging is het financieel ondersteunen van projecten ter bescherming van bedreigde schildpadsoorten en hun leefgebied. Veel soorten staan op uitsterven wanneer wij niets doen.  Bijvoorbeeld de Sulawesi aardschildpad(Leucocephalon yuwonoi) staat als ernstig bedreigd op de IUCN lijst. En helaas met deze vele andere soorten.

leucocephalon yuwonoi

NBSV Conservation officer Job Stumpel is alweer op zoek naar nieuwe projecten. Najaarslanddag 2019 zullen de leden stemmen welk project de NBSV voor 2020 gaat steunen.

Tips daarvoor zijn welkom. Laat het Job weten via deze link.

 

Bijzondere gebeurtenis op de Voorjaarslanddag 04/2019

Zaterdag 13 april 2019 heeft de NBSV haar Voorjaarslanddag gehouden. Een prima gevulde dag dankzij de organisatoren Koert Langeveld en Joris Drubbel.

Aan het einde van de lezingen is er altijd een vragenronde. Wel heel bijzonder was de vraag van Steven Mels. In tegenstelling tot ieders verwachting richtte hij zich tot Mariska van Spengen, ging voor haar letterlijk door de knieën en vroeg haar ten huwelijk!

Hoewel totaal overrompeld, heeft zij haar JA-woord uitgesproken! Op de gang zette Marnix een romantisch pianospel in en het paar werd direct in de bloemen gezet!

Mariska en Steven hebben elkaar door de schildpaddenvereniging en op de Landdagen leren kennen. We hebben dus een unicum: het eerste schildpadden-houders-huwelijk!

Mariska en Steven:

Hartelijk gefeliciteerd, wij wensen jullie veel geluk samen!

57451052 2075094265879030 1602223457985101824 n 56904950 2622016651173100 510658103822254080 n

Agenda Ledenvergadering 13/04/2019

Agenda

Agenda voor de algemene ledenvergadering van de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging op zaterdag 13 april 2019 te Maarn.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ledenvergadering 21 april 2018
 5. Samenstelling bestuur en functionarissen. Op de ALV van 21 april 2018 is terecht opgemerkt dat de vereniging kwetsbaar is in de huidige situatie, waarbij in april 2021 vier van de vijf bestuursleden aftredend zullen zijn. Op de bestuursvergadering van 27-10-2018 is daarom een nieuw rooster voor een geleidelijk aftreden vastgesteld.
 6. Paul van Sloun (penningmeester) is tussentijds aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Paul voor een nieuwe termijn als penningmeester aan te stellen.
 7. Rob Verhoeks (algemeen bestuurslid) is tussentijds aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Rob voor een nieuwe termijn als algemeen bestuurslid aan te stellen.
 8. Jaarverslag van de vereniging over 2018 
 9. Financieel verslag over 2018 (concept balans en resultatenrekening 2018 beschikbaar in het ledengedeelte van de website)
 10. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2018. De kascommissie bestaat uit Patrick van den Elshout en Gerrit Hofstra (beiden tweede keer).
 11. Begroting 2019 (concept beschikbaar in het ledengedeelte van de website)
 12. Benoeming nieuwe kaskommissie voor het boekjaar 2019. Minimaal één van de leden van de huidige commissie moet worden vervangen.
 13. Beschermingsprojecten
 14. Trionyx
 15. Website
 16. Wetgeving en ontwikkelingen
 17. Kweekarchief
 18. Public Relations
 19. Rondvraag
 20. Sluiting

Pagina 6 van 16

wordnulid

button geef nu jouw nakweek op 1

Tot en met 31 december 2019  door 29 kwekers  785 nakweekdieren opgegeven

Beschermingsproject 2020-2021: de TSA-stralenschildpaddencrisis op Madagaskar

Het beschermingsproject dat in 2020 en 2021 door de NBSV gesteund wordt, is het TSA project voor stralenschildpadden op Madagaskar.
  Start date: Dec, 3 2019   End date: Dec, 31 2020
€ 1.589 Ingezameld
€ 2.000 Goal
Ga naar boven