Geachte leden,

Voor geen van onze leden een verrassing, we houden dieren die een bijzondere zorg nodig hebben en al snel langer leven dan de verzorgers. We hebben als vereniging gemerkt dat het voorkomt dat leden door ziekte niet meer voor de dieren kunnen zorgen of dat schildpadden onderdeel zijn van een erfenis. Als vereniging willen hiervoor een oplossing bieden.

Tijdens een van de ledenvergaderingen is er een zogenaamde nalatenschapscommissie opgericht met de opdracht om na te denken over het vraagstuk.

Als vereniging willen wij de mogelijkheid ontwikkelen om te bemiddelen in het vinden van een nieuw huis voor de schildpadden die afkomstig van leden die niet meer voor ze kunnen zorgen of afkomstig zijn uit een erfenis. Belangrijk om helder te houden is dat wij ervan uitgaan dat de houders de eerste verantwoordelijken zijn om nalatenschap goed te regelen.

Als vereniging kunnen we middels de volgende stappen hierbij ondersteunen:

  • Er is een nalatenschapscommissie opgericht.
  • In kaart brengen welke leden, welke en hoeveel schildpadden zouden kunnen opvangen.
  • Is de opvang tijdelijk (door ziekte of in afwachting van doorplaatsing naar een eind adres) of kan het direct een permanente plaatsing worden
  • Hoe groot is de behoefte van leden om tijdelijke gebruik te maken van een dergelijke voorziening of bij leven de zorg voor de eigen schildpadden te regelen zodat bij overlijden teruggevallen kan worden op de nalatenschapscommissie die kan bemiddelen bij herplaatsing.
  • Wat moet er allemaal geregeld worden met het oog op de wet- en regelgeving die van toepassing is op het houden van schildpadden.

Mocht je je aan willen melden als (tijdelijk) opvangadres dan kan je het formulier wat je HIER kan vinden invullen. Na aanmelding neemt iemand van de nalatenschapscommissie contact met je op om e.e.a. verder te bespreken. Als commissie houden we een bestand bij met daarin de gegevens van de potentiële opvangadressen. Wanneer er zich een vraag voordoet dan kunnen we vanuit de commissie contact met je opnemen.

Heb je een vraag over de (tijdelijke) opvang van je schildpadden op het moment dat je zelf niet meer voor ze kan zorgen, ook dan zijn de leden van de commissie de aangewezen personen om je verder te helpen.

Beschermingsproject 2022: Cyclanorbis elegans (Zuid-Soedan)

Het beschermingsproject dat de NBSV in 2022 steunt, gaat over de rugvlekweekschildpad (Nubian flapshell turtle, Cyclanorbis elegans).
  Startdatum: Jan, 1 2022   Einddatum: Dec, 31 2022
€1.214 Gedoneerd
€3.500 Doel

Doneer meteen aan het beschermingsproject door de onderstaande QR-code te scannen met de camera met van je mobiel!

QR code Beschermingsproject 2022

wordnulid

button geef nu jouw nakweek op 1

Tot en met 20 februari 2022 zijn door 37 kwekers 1119 nakweekdieren opgegeven.
Ga naar boven