SiebenrockiellaleytensisfotoTCnr3Door Henk Zwartepoorte.  Bron: deels de Turtle Conservancy Newsletter.


Een week nadat ons het bizarre bericht bereikte dat ruim 4000 schildpadden door de Filippijnse douane vlak voor export in beslag genomen waren is het tijd voor een update.
Naar nu blijkt het een syndicaat van goed georganiseerde smokkelaars te zijn geweest die schildpadden en andere dieren landen uitsmokkelt met bestemming de voedselmarkten in China.
Deze uiterst zeldzame doch ook gevoelige soort blijkt zonder enige verzorging langere tijd in zakken gepropt in een warenhuis bewaard te zijn geweest tot het moment van export.

Hoe is het mogelijk dat een extreem zeldzame soort als de Palawan bos schildpad langere tijd in grote aantallen uit het wild verzameld is zonder dat de overheid en opsporingsambtenaren het hebben bemerkt? Het aantal nu in beslag genomen dieren overstijgt ons begrip over wat de werkelijke gehele wilde populatie zou kunnen zijn.

Na de in beslagname overheerste chaos, verdriet en verwarring bij het Katala Foundation team onder leiding van Sabine Schoppe. Wat nu te doen en waarheen met de dieren was de gedachte? Met de lokale overheid moest worden onderhandeld over de te nemen maatregelen en hoe kreeg men het geld bij elkaar de gehele reddingsoperatie te betalen? Hoe kreeg men veterinaire zorg en medicamenten z.s.m ter plekke?
De tweede dag reeds begon de internationale schildpadden conservation gemeenschap zich te mobiliseren en werden vanuit een aantal organisaties als de Turtle Survival Alliance, het Turtle Conservation Fund, de IUCN Tortoise and Freshwater Turlte Group (TFTSG), de Chelonian Research Foundation en de Wildlife Conservation Society ervaren dierenartsen en medicamenten naar de Filippijnen gevlogen.
Ook in Europa werd door de Turtle Survival Alliance Europe direct een fondsenwervingsactie opgezet. In Nederland en België gebeurde direct door de Nederlands Belgische Schildpadden Vereniging hetzelfde.

 

SiebenrockiellaleytensisTCsourceIn de Flippijnen werd door het Katala Foundation team geleid door Sabine Schoppe in samenwerking met een aantal dierenartsen uit diverse landen en 30 lokale Filippijnse vrijwilligers alles op alles gezet de overlevende dieren zo goed en zo snel mogelijk te behandelen. Er werd direct al vastgesteld dat er 15000 injectiespuiten en 300 gram antibiotica nodig waren om de circa 800 zieke dieren te kunnen behandelen. Het team werkte de klok rond.
Op 24 en 25 juni konden 500 gezond verklaarde dieren weer in de natuur worden uitgezet. Hiertoe moest 4 km door bergachtig gebied getrokken worden met de door mensen en op waterbuffels gedragen schildpadden in kisten verpakt.

 

SiebenrockiellaleytensisfotoTCnr2Op dit moment  zijn 2828 schildpadden weer in het wild uitgezet. Ca 500 dieren zijn nog in slechte tot matige conditie en dienen dus nog verzorgd te worden. Verdere sterfgevallen doen zich nu niet meer voor. Het herstel van de 500 dieren zal nog vele maanden in beslag nemen.
Oogontstekingen, uitdrogen, botinfecties, huidproblemen en schildrot zijn de meest voorkomende problemen. Voor dit herstelprogramma zal nog veel geld nodig zijn voor medicamenten en dierenartsen die elkaar de komende maanden zullen afwisselen.
Ook zal nog veel geld nodig zijn de wilde populatie te monitoren en te onderzoeken hoe het massale illegaal verzamelen van de dieren heeft kunnen plaatsvinden.
Heel veel dank aan al diegenen die op welke wijze dan ook de reddingsactie hebben gesteund. Het werk is echter nog lang niet gedaan en alles op alles zal moeten worden gezet de soort voor uitsterven te behoeden.
Door de Nederlands Belgische Schildpadden Vereniging is nu op 1 juli 2015 een bedrag van 960€ bijeen gebracht. Het streefbedrag van €2500 is nog niet bereikt en daarom vanaf deze plek het verzoek vooral te blijven doneren.

Graag doneren via deze link of rechtstreeks op het rekeningnummer NL90INGB0003560046 (BIC: INGBNL2A) ten name van de NBSV, Zwaanshoek, Nederland. Met vermelding van donatie Palawanschildpad

SiebenrockiellaleytensisfotoTCnr4

Beschermingsproject 2022: Cyclanorbis elegans (Zuid-Soedan)

Het beschermingsproject dat de NBSV in 2022 steunt, gaat over de rugvlekweekschildpad (Nubian flapshell turtle, Cyclanorbis elegans).
  Startdatum: Jan, 1 2022   Einddatum: Dec, 31 2022
€2.447 Gedoneerd
€3.500 Doel

Doneer meteen aan het beschermingsproject door de onderstaande QR-code te scannen met de camera met van je mobiel!

QR code Beschermingsproject 2022

wordnulid

button geef nu jouw nakweek op 1

Tot en met 20 februari 2022 zijn door 37 kwekers 1119 nakweekdieren opgegeven.
Ga naar boven