Door Henk Zwartepoorte

Op 17 juni jl werden door de Filippijnse grensautoriteiten 4312 schildpadden in beslag genomen vlak voordat de dieren het land uitgesmokkeld zouden worden. Het betreft 3748 levende Palawan- bosschildpadden (Siebenrockiella leytensis), 159 dode Siebenrockiella leytensis, 168 Aardschildpadden (Cyclemys dentata) en 25 Ambonese doosschildpadden (Cuora amboinensis).

Met name de Palawanbosschildpad is een kritiek bedreigde soort en komt alleen voor in een zeer klein gebied in het noorden van het eiland Palawan. Kennis omtrent de grootte en dichtheid van populatie in het wild is zeer beperkt.

Dit aantal van 4312 zou wel eens het overgrote deel van de totale wilde populatie kunnen zijn. De smokkel lijkt een zeer goed gecoördineerde, lang voorbereide en brede actie te zijn geweest. Hoe immers krijg je 4000 dieren uit het wild verzameld, bewaard en getransporteerd totdat dit aantal bij elkaar is voor illegale export?

Siebenrockiellaleytensis1

De grote vraag is of de populatie in staat is zich te herstellen van zo’n massale aanslag daarop.

De soort is beschreven in 1920 en lange tijd werd verondersteld dat hij uitgestorven was. In 2003 echter werd de soort herontdekt op het eiland Palawan. Sindsdien werden veldonderzoeken uitgevoerd alsmede studie naar de biologie en er werden mogelijkheden onderzocht tot herintroductie.

In 2009 werd door de Turtle Survival Alliance en de Turtle Conservancy het plan ontwikkeld de Katala-stichting in de Filippijnen te ondersteunen in bescherming en herstel van de soort. Een opvang- en kweekcentrum werd gebouwd en een team van medewerkers en onderzoekers geleid door de Duitse biologe Sabine Schoppe heeft sindsdien enorm veel werk verzet om de soort van de ondergang te redden.

Een aanslag op de soort als deze gaat elke verbeelding te boven.

 

Siebenrockiellaleytensis2

De dieren verblijven nu in enkele noodopvangcentra. De soort is echter zeer stressgevoelig voor het samen houden met soortgenoten. Er zullen dus snel mogelijkheden gecreëerd moeten worden om deze stress te vermijden. Alle dieren dienen zoveel mogelijk individueel gehuisvest te worden. De dieren bleken bij de inbeslagname in erbarmelijke toestand te verkeren. Naast het aantal dode dieren is een significant deel uitgedroogd, heeft bijtwonden en is ondervoed. Langere tijd in gevangenschap onder slechte omstandigheden is zeer waarschijnlijk de oorzaak hiervan.

Lokale natuurbeschermingsorganisaties, alsmede enkele dierentuinen, de Turtle Survival Alliance en de Turtle Conservancy hebben al financiële steun toegezegd. Ook zijn er toezeggingen voor praktische en veterinaire hulp. De medewerkers in de opvangcentra werken de klok rond en doen wat zij kunnen om zoveel mogelijk dieren te redden en verantwoord onder te brengen.

Er zal een herintroductie- en herstelplan moeten worden ontwikkeld. De uitvoering ervan zal jaren gaan duren. Hiervoor is enorm veel geld nodig.

De internationale schildpaddenbeschermingsorganisaties werken nauw samen om te voorkomen dat weer een soort uitsterft. Dit mag namelijk niet gebeuren.

De Nederlands Belgische Schildpadden Vereniging heeft in het verleden bewezen “conservation” en herstel van schildpadden een warm hart toe te dragen.

Geeft U daarom ook nu gul om het tij voor deze kritiek bedreigde soort te keren.

Maak Uw bijdrage over op bankrekening nummer NL90INGB0003560046, Bic code INGBNL2A ten name van NBSV te Zwaanshoek onder vermelding van donatie Palawanschildpad.

 

Siebenrockiellaleytensis3

Beschermingsproject 2022: Cyclanorbis elegans (Zuid-Soedan)

Het beschermingsproject dat de NBSV in 2022 steunt, gaat over de rugvlekweekschildpad (Nubian flapshell turtle, Cyclanorbis elegans).
  Startdatum: Jan, 1 2022   Einddatum: Dec, 31 2022
€2.447 Gedoneerd
€3.500 Doel

Doneer meteen aan het beschermingsproject door de onderstaande QR-code te scannen met de camera met van je mobiel!

QR code Beschermingsproject 2022

wordnulid

button geef nu jouw nakweek op 1

Tot en met 20 februari 2022 zijn door 37 kwekers 1119 nakweekdieren opgegeven.
Ga naar boven