Beste leden en sympathisanten,

Half maart hebben we moeten besluiten om de landdag van 25 april te annuleren. De ontwikkelingen in de weken daarna hebben helaas laten zien dat dit een goede beslissing was.

Op dat moment wisten we nog niet, wat te doen met het geplande programma van 25 april. Het bestuur heeft daarover beraadslaagd en daarbij ook enkele suggesties van leden besproken. Uiteindelijk is besloten om de lezingen zoveel mogelijk te verplaatsen naar de najaarslanddag van dit jaar.

Deze wordt gehouden te Maarn, op  zaterdag 28 november. Ook de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) zal op deze dag worden gehouden. De agenda en de vergaderstukken zullen drie weken tevoren op het ledendeel van de website beschikbaar zijn.

Het is nog niet te zeggen, wanneer wij elkaar weer zullen kunnen ontmoeten. De eerstvolgende gelegenheid is heel misschien de zomerlanddag te Londerzeel, maar zeker is dat niet meer. De ontwikkelingen in België, alsook in Nederland maken verplaatsing van de zomerlanddag denkbaar. Nadere berichtgeving volgt hierover nog.

Het bestuur wenst u allen een goede gezondheid toe. Zorg voor elkaar!

Beschermingsproject 2020-2021: de stralenschildpad op Madagaskar

Het beschermingsproject dat in 2020 en 2021 door de NBSV gesteund wordt, is het TSA project voor stralenschildpadden op Madagaskar.
  Startdatum: Dec, 3 2019   Einddatum: Dec, 31 2020
€ 1.889 Gedoneerd
€ 2.000 Doel

wordnulid

button geef nu jouw nakweek op 1

Tot en met 22 november 2020 zijn door 20 kwekers 319 nakweekdieren opgegeven.
Ga naar boven