Turtle Survival Alliance webinar

Het NBSV beschermingsproject 2020-2021 stond in het teken van de Madagaskar stralenschildpad. Afgelopen week was er een engelstalig webinar van de Turtle Survival Alliance over de laatste ontwikkelingen van het project: Confiscation to Reintroduction: Returning Radiated Tortoises to the Wild. Terugkijken van het webinar kan hier.

Kweekresultaten 2023

Inmiddels staat het aantal opgegeven kweekresultaten voor 2023 op 424 stuks door 24 kwekers. Mocht je vergeten zijn jouw nakweek op te geven, kan dat nog altijd door middel van dit formulier. Na het insturen krijg je ook een mailtje voor je eigen administratie. Zojuist is de tabel met de resultaten bijgewerkt tot en met 10 juni jl. 

Welke schildpadden zitten er in London Zoo?

Wegens omstandigheden in de buurt, heb ik de gelegenheid te baat genomen een bezoek te brengen aan London Zoo. Het zal de lezer niet verbazen: de aandacht ging uit naar schildpadden. Om maar meteen de iet wat povere conclusie te delen: louter vier soorten gespot, de Annam waterschildpad (Mauremys annamensis), McCord’s slangenhalsschildpad (Chelodina mccordi), Galapagos reuzenschildpadden (Chelonoidis becki) en grootkopschildpadden (Platysternon megacephalum).

Vraag en Aanbod eindelijk actief!

Naar het schijnt zijn er weddenschappen afgesloten rondom de vraag of de Vraag en Aanbod sectie ooit nog actief wordt. Zij die ingezet hebben op "nee" moeten vanaf vandaag hun verlies nemen. Plaatsen van advertenties is louter mogelijk voor leden van de vereniging. Reageren op advertenties staat open voor iedereen. Zie hier een korte handleiding over het plaatsen of verwijderen van een advertentie.

Presentatie over Besluit houders van dieren

Op de voorjaarslanddag was er een presentatie over het Besluit houders van dieren en het daarop gebaseerde bewijs van vakbekwaamheid. Op verzoek van velen wordt de presentatie gedeeld.

Green Turtle

NBSV adopteert wederom een nest op Bonaire

Ook dit jaar adopteert de NSBV wederom een nest bij Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB). Inmiddels is dat al voor het zevende jaar op rij. Zie hieronder het certificaat dat we jaarlijks ontvangen. Meer informatie over de STCB kun je vinden op hun website www.bonaireturtles.org. Tevens is hun jaarverslag 2022 lezenswaardig om een goede indruk te krijgen wat ze allemaal doen om hun doelen te realiseren.

Certificate of Adoption 2024

Koop een t-shirt en steun het NBSV beschermingsproject

Om het NBSV beschermingsproject van 2024 (Kinosternon vogti) extra onder de aandacht te brengen, hebben we in samenwerking met Turtle Arts een t-shirt ontworpen.

Agenda algemene ledenvergadering 20 april 2024

Dit is de agenda voor de algemene ledenvergadering op 20 april 2024.

Als leden ingelogd zijn, zijn sommige agendapunten voorzien van links naar bijbehorende documenten.

Programma Voorjaarslanddag NBSV 20 april 2024 (in Maarn!)

Beste leden, beste lezers. We landen weer in ons vertrouwde nest! Mede op basis van de enquête keren we de komende twee jaar weer terug naar de locatie ‘De Twee Marken’ in Maarn met na afloop weer de mogelijkheid om te eten bij de locale Chinees. We hopen dan ook dat de verloren zonen en dochters ook de weg naar de landdagen weer weten te vinden.

De eerste Trionyx van 2024

De lente gaat beginnen en dan valt de eerste Trionyx van het jaar in de bus. Deze keer een volle editie met o.a. Testudo hermanni, het beschermingsproject 2024 over Kinonsternon vogti, schildpaddenbescherming in India en op Bonaire en niet te vergeten het programma van de landdag op 20 april a.s. De editie is digitaal te lezen voor leden als ze zijn ingelogd. Zie het item "Trionyx" in de menubalk bovenaan de website.

Verandering regels commerciële uitvoer gefokte Appendix I dieren

In de CITES nieuwsbrief van 12 januari 2024 is aandacht besteed aan de commerciële uitvoer van gefokte Appendix I dieren. De regels hiervoor gaan veranderen. In de toekomst mag dit alleen als de kweker of fokker geregistreerd staat bij het CITES-secretariaat. Meer informatie hierover lees je in de nieuwsbrief: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl)

We gaan weer terug naar Maarn!

De NBSV-landdagen worden in 2024 en 2025 als vanouds weer gehouden in De Twee Marken in Maarn. Veel leden waren teleurgesteld door de verplaatsing naar Barneveld. Nu heeft de nieuwe locatie in Barneveld de kosten dusdanig verhoogd en onze mogelijkheden beperkt dat het bestuur na ampele overwegingen heeft besloten de organisatie van de landdagen weer in Maarn te doen.

De data die in Maarn staan gepland zijn:

  • 20 april 2024;
  • 30 november 2024;
  • 12 april 2025.

Zet ze in je agenda! Er is ook contact gelegd met het locale Chinese restaurant waar we na afloop, naar goed gebruik, weer welkom zijn voor een gezellig en lekker buffet.

Tot ziens op een van de landdagen!

Doelstelling NBSV

De NBSV verstrekt informatie over huisvesting, verzorging en kweek van schildpadden die zich in gevangenschap bevinden en over schildpadden in hun natuurlijke leefomgeving. Daarnaast steunt zij nationale en internationale beschermingsprojecten en organiseert landdagen waarop Belgische en Nederlandse liefhebbers van deze dieren elkaar kunnen ontmoeten.

Trionyx cover