Gezocht: deelnemers aan onderzoek TU Delft

Door de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft is gevraagd of we onze leden in de gelegenheid willen stellen aan een onderzoek deel te nemen. Na overleg heeft het bestuur daarin toegestemd, maar benadrukt dat de NBSV verder niet is betrokken bij dit onderzoek.

Toelichting door TU Delft

Algemeen beschouwd, gaat ontwerpen over het oplossen van problemen of het verbeteren van situaties, middels een creatief en iteratief proces. Onderdeel van ontwerpen is ook onderzoek doen naar de context waarvoor je ontwerpt.

Green Turtle

NBSV adopteert wederom een nest op Bonaire

Ook dit jaar adopteert de NSBV wederom een nest bij Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB). Inmiddels is dat al voor het zevende jaar op rij. Zie hieronder het certificaat dat we jaarlijks ontvangen. Meer informatie over de STCB kun je vinden op hun website www.bonaireturtles.org. Tevens is hun jaarverslag 2022 lezenswaardig om een goede indruk te krijgen wat ze allemaal doen om hun doelen te realiseren.

Certificate of Adoption 2024

Koop een t-shirt en steun het NBSV beschermingsproject

Om het NBSV beschermingsproject van 2024 (Kinosternon vogti) extra onder de aandacht te brengen, hebben we in samenwerking met Turtle Arts een t-shirt ontworpen.

Agenda algemene ledenvergadering 20 april 2024

Dit is de agenda voor de algemene ledenvergadering op 20 april 2024.

Als leden ingelogd zijn, zijn sommige agendapunten voorzien van links naar bijbehorende documenten.

Programma Voorjaarslanddag NBSV 20 april 2024 (in Maarn!)

Beste leden, beste lezers. We landen weer in ons vertrouwde nest! Mede op basis van de enquête keren we de komende twee jaar weer terug naar de locatie ‘De Twee Marken’ in Maarn met na afloop weer de mogelijkheid om te eten bij de locale Chinees. We hopen dan ook dat de verloren zonen en dochters ook de weg naar de landdagen weer weten te vinden.

De eerste Trionyx van 2024

De lente gaat beginnen en dan valt de eerste Trionyx van het jaar in de bus. Deze keer een volle editie met o.a. Testudo hermanni, het beschermingsproject 2024 over Kinonsternon vogti, schildpaddenbescherming in India en op Bonaire en niet te vergeten het programma van de landdag op 20 april a.s. De editie is digitaal te lezen voor leden als ze zijn ingelogd. Zie het item "Trionyx" in de menubalk bovenaan de website.

Verandering regels commerciële uitvoer gefokte Appendix I dieren

In de CITES nieuwsbrief van 12 januari 2024 is aandacht besteed aan de commerciële uitvoer van gefokte Appendix I dieren. De regels hiervoor gaan veranderen. In de toekomst mag dit alleen als de kweker of fokker geregistreerd staat bij het CITES-secretariaat. Meer informatie hierover lees je in de nieuwsbrief: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl)

We gaan weer terug naar Maarn!

De NBSV-landdagen worden in 2024 en 2025 als vanouds weer gehouden in De Twee Marken in Maarn. Veel leden waren teleurgesteld door de verplaatsing naar Barneveld. Nu heeft de nieuwe locatie in Barneveld de kosten dusdanig verhoogd en onze mogelijkheden beperkt dat het bestuur na ampele overwegingen heeft besloten de organisatie van de landdagen weer in Maarn te doen.

De data die in Maarn staan gepland zijn:

  • 20 april 2024;
  • 30 november 2024;
  • 12 april 2025.

Zet ze in je agenda! Er is ook contact gelegd met het locale Chinese restaurant waar we na afloop, naar goed gebruik, weer welkom zijn voor een gezellig en lekker buffet.

Tot ziens op een van de landdagen!

Kweekresultaten 2023

De schildpadden zijn in winterslaap en dan is het tijd om de kweekresultaten door te geven aan het Kweekarchief. Dat kan handig door middel van dit formulier. Na het insturen krijg je een mailtje voor je eigen administratie. Mocht je vergeten zijn behaalde resultaten van vorige jaren door te geven, kan dat nog altijd. Zojuist is de tabel met de resultaten bijgewerkt tot en met 6 februari jl. 

Doelstelling NBSV

De NBSV verstrekt informatie over huisvesting, verzorging en kweek van schildpadden die zich in gevangenschap bevinden en over schildpadden in hun natuurlijke leefomgeving. Daarnaast steunt zij nationale en internationale beschermingsprojecten en organiseert landdagen waarop Belgische en Nederlandse liefhebbers van deze dieren elkaar kunnen ontmoeten.

Trionyx cover