Nieuwe website

Na lang wachten is er dan eindelijk een hagelnieuwe NBSV website. Dat het allemaal veel langer heeft geduurd dan iedereen lief is en het geduld van menigeen op de proef gesteld is, is zonder twijfel. De website is vanaf de grond nieuw gebouwd, want een doorontwikkeling op basis van de oude bleek geen slimme keuze en verspilde moeite. In dit artikel wat toelichting op de gedachten achter de nieuwe website, wat er nieuw is, en wat er nog aan zit te komen.

NBSV steunt STCB weer

Ook dit jaar adopteert de NSBV weer een nest op Bonaire via STCB en viel de keuze op een noordelijker gelegen strand: Playa Chikitu. Inmiddels is het eerste bericht over het nieuwe nest binnen:

Nieuwe Trionyx!

Nieuwe Trionyx!

De nieuwe Trionyx ligt binnenkort op de mat met in deze editie:

  • De oudste huisschildpad van Nederland;
  • Schildpaddensoep - hoe komt dit blad aan zijn naam?;
  • Kweekarchief 2022;
  • Stress bij schildpadden;
  • Chelonoides denticulata - huisvesten in gevangenschap;
  • Bestrijding van de handel in schildpadden in India;
  • Joan 95 jaar: oudste vrijwilligster van de NBSV;
  • Van het bestuur.
De nieuwe Europese soortenlijst

De nieuwe Europese soortenlijst

In de eerste editie van Trionyx van dit jaar heeft u kunnen lezen over de uitkomsten van de CITES-conferentie CoP19. De Europese Unie verwerkt deze uitkomsten in een eigen Verordening met bijlagen, die soortenlijst wordt genoemd. Op 15 mei 2023 is de nieuwe Verordening (EU) 2023/966 gepubliceerd.

Nieuwsbrief van de Projectgroep GGP en Juridische Zaken van het PVH

Nieuwsbrief van de Projectgroep GGP en Juridische Zaken van het PVH

Voor de NBSV-leden staat er na de login op de homepage de eerste nieuwsbrief van de Projectgroep GGP en JZ (Juridische Zaken) van het PVH. Deze nieuwsbrief is volledig gewijd aan de Huis- en hobbydierenlijst. Er wordt uitgelegd wat het PVH tegen de verboden doet die voortkomen uit deze lijst. Ook biedt deze nieuwsbrief de mogelijkheid om zélf mee te stemmen over de diersoorten waarvoor het PVH gaat procederen.

Eerste Trionyx 2023 verschenen

Eerste Trionyx 2023 verschenen

De eerste Trionyx van 2023 ligt momenteel bij de drukkerij en binnenkort in de brievenbus bij de leden.

NBSV adopteert wederom een nest op Bonaire

Ook dit jaar adopteert de NSBV wederom een nest bij Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB). Inmiddels is dat al voor het vijfde jaar op rij. Zie hierboven het certificaat dat we jaarlijks ontvangen. Meer informatie over de STCB kun je vinden op hun website www.bonaireturtles.org. Tevens is hun jaarverslag 2021 lezenswaardig om een goede indruk te krijgen wat ze allemaal doen om hun doelen te realiseren.

Certificate of Adoption 2022

Opgegraven doosschildpad uit de 17e eeuw

Opgegraven doosschildpad uit de 17e eeuw

Afgelopen week was een opgegraven doosschildpad uit de 17e in het nieuws. Zie hier een bericht van NOS.nl met een korte video. Op de website van Scientias.nl een artikel met twee foto's.

Bericht uit Bonaire

Bericht uit Bonaire

Ook in 2021 heeft de NBSV een nest geadopteerd van STCB om zeeschildpadden te beschermen. Hier een korte bericht dat we kregen met de mooie statistieken van dit jaar:

Doelstelling NBSV

De NBSV verstrekt informatie over huisvesting, verzorging en kweek van schildpadden die zich in gevangenschap bevinden en over schildpadden in hun natuurlijke leefomgeving. Daarnaast steunt zij nationale en internationale beschermingsprojecten en organiseert landdagen waarop Belgische en Nederlandse liefhebbers van deze dieren elkaar kunnen ontmoeten.

Trionyx cover